ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัทภาษาไทย: บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ: Sonic Interfreight Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัทที่: 0107560000427
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรทั้งการขนส่งสินค้าในประเทศและระหว่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 79/349-350 ชั้น 1-2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-213-2999
โทรสาร: 02-213-2533
เว็บไซต์ (Website): www.sonic.co.th
ทุนจดทะเบียน: 290,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 275,000,000 บาท
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ: 0.50 บาท
ที่ตั้งสำนักงานสาขา: สาขากิ่งแก้ว
84 หมู่ที่15 ซอยกิ่งแก้ว21 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลบางหลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  สาขากิ่งแก้ว2
84/1 หมู่ที่15 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลบางหลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  สาขาชลบุรี
198/30 หมู่ที่9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20120
  สาขาสุวรรณภูมิ
ที่ตั้ง 999 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด อ.บางพลี จ. สมุทราปราการ 10540